GRAND OPENING FTE BA DINH HOTEL 03 SEPTEMBER 2022
31/08/2022
Tự hào là khách sạn đẳng cấp tại Việt Nam, FTE Ba Đình Hotel luôn nỗ lực nâng cao cuộc sống của khách hàng bằng cách tạo ra trải nghiệm kỳ nghỉ và giải trí vượt trội.
Đọc tiếp
Top 10 tiện ích mà du khách không thể bỏ lỡ khi tới khách sạn 5 sao
10/11/2021
Bạn đã bao giờ tự hỏi cảm giác như thế nào khi ở trong một khách sạn sang trọng? Các khách sạn sang trọng có thể đưa trải nghiệm khách sạn của bạn lên một tầm cao mới, và đưới đây là một số lợi ích và tính năng của việc ở trong một khách sạn sang trọng.
Đọc tiếp
Top 7 quán cafe view cao Hà Nội sang chảnh, tha hồ check in
09/11/2021
𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘮𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘤𝘢𝘧𝘦 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘷𝘪̣ 𝘤𝘢𝘧𝘦 đ𝘢̣̂𝘮 đ𝘢̀ 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘴𝘶̛̣ đ𝘢 𝘥𝘢̣𝘯𝘨 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪́, 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘲𝘶𝘢́𝘯. Đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵, 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘤𝘢𝘧𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘤𝘢𝘰 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪 đ𝘢̃ 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘪́𝘵 𝘣𝘢̣𝘯 𝘮𝘦̂ 𝘮𝘦̣̂𝘵 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘱𝘵 đ𝘰̣̂𝘤, 𝘭𝘢̣.
Đọc tiếp
Những món ngon Hà Nội và địa chỉ mà du khách không thể bỏ lỡ
09/11/2021
𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘪̣𝘢 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘢̆𝘯 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘰𝘯 𝘰̛̉ 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶, 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘩𝘪̣𝘶 𝘬𝘩𝘰́ 𝘮𝘰̀ 𝘮𝘢̂̃𝘮 𝘰̛̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘨𝘰̃ 𝘯𝘨𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘢𝘺 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘷𝘪̉𝘢 𝘩𝘦̀. 𝘚𝘢𝘶 đ𝘢̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘮𝘰́𝘯 𝘯𝘨𝘰𝘯 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪 𝘥𝘶 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̛̉ 𝘬𝘩𝘪 𝘥𝘶 𝘭𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘶̉ đ𝘰̂.
Đọc tiếp
Kinh nghiệm vi vu Hà Nội từ A-Z
09/11/2021
𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪 𝘤𝘰́ 𝘨𝘪̀ 𝘮𝘢̀ 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘣𝘢𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̣̆𝘵 𝘤𝘩𝘢̂𝘯 đ𝘦̂́𝘯 đ𝘢̂𝘺 đ𝘦̂̀𝘶 𝘴𝘢𝘺 đ𝘢̆́𝘮, 𝘮𝘦̂ 𝘮𝘢̂̉𝘯? 𝘊𝘶̀𝘯𝘨 𝘵𝘪̀𝘮 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 “𝘵𝘢̂́𝘵 𝘵𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘢̣̂𝘵” 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘥𝘶 𝘭𝘪̣𝘤𝘩 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘶̛̣ 𝘵𝘶́𝘤 𝘲𝘶𝘢 𝘤𝘢̂̉𝘮 𝘯𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 đ𝘢̂𝘺 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘪̀𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 đ𝘢́𝘱 𝘯𝘩𝘦́!
Đọc tiếp

Copyright © 2021 - 2025. Bản quyền bởi FTE Ba Dinh Hotel